Η επίσημη αγαπημένη απασών των θεωριών συνομωσίας

“Η ανακάλυψη και η μελέτη θεωριών συνωμοσίας, είναι η αγαπημένη ενασχόληση για πολλούς. Μία από τις πιο διαδεδομένες αφορά το σχέδιο διεθνούς κυριαρχίας σκοτεινών κύκλων γύρω από την παραγωγή τροφίμων. Σε αυτές τις θεωρίες, το όνομα μιας εταιρίας κυριαρχεί: της Monsanto.Βασίλης Παζόπουλος || Επενδυτές Χωρίς Σύνορα

Οικονομολόγος, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Χρηματιστηριακός αναλυτής της Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ

Συγγραφέας του βιβλίου Επενδυτές χωρίς Σύνορα


Η αλήθεια είναι πως οι πρακτικές της πολυεθνικής γύρω από την έρευνα και την διάδοση γεννητικά τροποποιημένων σπόρων είναι αμφιλεγόμενες. Ορισμένοι θεωρούν πως είναι ο μόνος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα σίτισης του ολοένα αυξανόμενου πληθυσμού, ειδικά σε χώρες που αντιμετωπίζουν επισιτιστικό πρόβλημα. Άλλες πάλι μελέτες, διαπιστώνουν ότι οι σοδειές υψηλής απόδοσης, ουσιαστικά δεν ωφελούν μεσοπρόθεσμα τους αγρότες και γίνονται σε βάρος της ασφάλειας των τροφίμων. 

Η εταιρεία

Η επιχείρησή είναι δομημένη σε δύο τμήματα:

Σπόροι 

Η Monsanto παράγει και πουλάει κορυφαίες μάρκες σπόρων για καλλιέργειες καλαμποκιού, βαμβάκι, σόγια, γκαζόν, φρούτα και λαχανικά. Οι σπόροι έχουν ενισχυμένη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τους συμβατικούς και έχουν προέρθει από βιοτεχνολογικές επεμβάσεις. Παράγουν περισσότερο και είναι πιο πολύ ανθεκτικοί σε ασθένειες και έντομα. 

Επιπλέον παρέχει τεχνογνωσία στους αγρότες και συστηματοποιεί τις καλλιέργειες. Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και μειώνει το κόστος τους. Αυτό το τμήμα ευθύνεται για το 70% των εσόδων της εταιρείας. 

Φυτοπροστασία 

Το υπόλοιπο 30% των εσόδων οφείλεται στο τμήμα φυτοπροστασίας που ασχολείται με την παραγωγή ζιζανιοκτόνων, με κορυφαία μάρκα την Roundup, που έχει τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως. Η συνδυαστική χρήση των σπόρων της εταιρείας με το Roundup, επιτρέπει στους καλλιεργητές να σπείρουν, χωρίς να διατηρήσουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των φυτών, αυξάνοντας την απόδοση ανά στρέμμα.  

Τα παραπάνω τμήματα υποστηρίζονται από ένα αξιόλογο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, με εξειδικευμένους και ιδιαίτερα καταρτισμένους επιστήμονες. Μόνο για το 2014 επένδυσε περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια. Η εταιρεία επικεντρώνει την συντριπτική πλειοψηφία των προσπαθειών της στην γονιδιωματική έρευνα. 

Πλεονεκτήματα

Η Monsanto συνεχώς αυξάνει την γκάμα των προϊόντων της, εστιάζοντας στην καινοτομία και την αναβάθμιση της τεχνολογίας για να εξασφαλίσει υψηλότερες αποδόσεις για τους αγρότες. 

Τα προηγούμενα χρόνια η εταιρεία αντιμετώπισε σημαντικά θέματα, όπως η λήξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον υπήρξαν αναφορές ότι ορισμένα ζιζάνια είχαν αναπτύξει ανοσία στα φάρμακα της, ενώ πρόβλημα δημιουργήθηκε από την ελκυστικότερη τιμολογιακή πολιτική των ανταγωνιστών. 

Από τότε η εταιρεία έχει λάβει μέτρα εκσυγχρονισμού της τιμολογιακής πολιτικής. Επίσης επικεντρώθηκε με επιτυχία σε αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Λατινική Αμερική και η Κίνα.

Η Monsanto είναι ένα εξαιρετικό case study μιας εταιρείας υπερβολικά εξαρτώμενης από ένα προϊόν που φθίνει και αντιμετώπισε το πρόβλημα με επιτυχία. Επένδυσε στην καινοτομία και την τεχνολογία, εφαρμόζοντας λύσεις βασισμένες στην βιοτεχνολογία. 

Η εταιρεία έχει την οικονομική δυνατότητα να δώσει μεγαλύτερο μέρισμα από το 2,3% που διανέμει σήμερα. Όμως η διοίκηση επενδύει τα κέρδη στην ανάπτυξη και την έρευνα. Παρ' όλα αυτά, για να ικανοποιήσει τους μετόχους της αποφάσισε πρόσφατα να προβεί σε επαναγορές ιδίων μετοχών, αξίας 10 δισεκατομμυρίων. 

Λόγοι προβληματισμού

Το κίνημα κατά των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων εμφανίζεται ενισχυμένο σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αρνητικές αντιλήψεις είναι πρόκληση για το τμήμα δημοσίων σχέσεων της εταιρείας, η οποία έχει αρχίσει να ενσωματώνει την λέξη "υγεία" στα μηνύματα μάρκετινγκ. 

Ακόμα και από την πελατειακή της βάση υπάρχει δυσαρέσκεια για τις πρακτικές της. Η Monsanto έχει εμπλακεί σε αναρίθμητες δικαστικές διαμάχες, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις δικαιώνεται. 

Επειδή μεγάλο μέρος των πωλήσεων γίνεται εκτός ΗΠΑ, πρέπει να έχουμε υπόψη μας την έκθεση στον νομισματικό κίνδυνο. Την περασμένη χρονιά τα κέρδη ήταν μειωμένα από τις συναλλαγματικές διαφορές. Επίσης επηρεάζεται από το κόστος των πρώτων υλών, ιδιαίτερα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. 

Η αγορά όπου δραστηριοποιείται η Monsanto βρίσκεται σε μεγάλο ανταγωνισμό από τις τοπικές εταιρείες παραγωγής γενόσημων. Για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην προμήθεια σπόρων, η οποία όμως δεν έχει σταθερή ζήτηση, αυξάνοντας την αβεβαιότητα. 

Συμπέρασμα

Η ανάπτυξη της επιστήμης ευνοεί την εξέλιξη της βιοτεχνολογίας. Σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανάγκη για περισσότερα τρόφιμα λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, ειδικότερα της μεσαίας τάξης, βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση για την Monsanto. Η διατήρηση των φυσικών πόρων δεν είναι κρίσιμα μεγέθη μόνο σήμερα, αλλά θα μας απασχολούν και στο μέλλον. 

Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας φαίνονται ελπιδοφόρες, ενώ η διοίκηση αναμένει να διπλασιαστούν τα κέρδη ανά μετοχή μέχρι το 2019. Παρ' όλα αυτά οι μετοχές από 120 δολάρια που είχαν στην αρχή του έτους, έχουν πέσει στα 90 δολάρια. 

Αν και δημοσίευσε σχετικά απογοητευτικά αποτελέσματα στο τελευταίο τρίμηνο, σημειώθηκε συνεχιζόμενη αύξηση των ταμειακών ροών. Αυτό σημαίνει πως μπορεί με άνεση να χρηματοδοτήσει τόσο τις επενδύσεις της, όσο και να συνεχίσει απρόσκοπτα την διανομή μερίσματος. 

Ίσως λοιπόν έχουμε μια πιθανή επενδυτική ευκαιρία. 

* Η ανάλυση της εταιρείας δεν αποτελεί προτροπή για αγορά.

* Η επιλογή της σωστής εταιρείας είναι μόνο η μισή προϋπόθεση για την επιτυχία.
* Η άλλη μισή είναι η χρονική περίοδος που θα πρέπει να τοποθετηθούμε.


Βασίλης Παζόπουλος || Επενδυτές Χωρίς Σύνορα

Οικονομολόγος, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Χρηματιστηριακός αναλυτής της Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ

Συγγραφέας του βιβλίου Επενδυτές χωρίς Σύνορα