Σταματώντας τον κύκλο της κρίσης

“Το Atlas Network σε συνεργασία με τους τοπικούς συνεργαζόμενους φορείς (Greek Liberal Monitor και Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών "Μάρκος Δραγούμης"), το Ινστιτούτο Cato, και το Ίδρυμα “Friedrich Naumann” για την Ελευθερία, διοργανώνουν στην Αθήνα ένα Έκτακτο Οικονομικό Συνέδριο για την Ελλάδα, με στόχο να παρουσιαστεί στο ελληνικό κοινό και σε όσους διαμορφώνουν την ελληνική πολιτική ένα σχέδιο διαφυγής από τον φαύλο κύκλο των οικονομικών κρίσεων μέσω απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών στην ελληνική οικονομία”

Σταματώντας τον κύκλο της κρίσης
Μεταρρυθμίζοντας τις Δημόσιες Δαπάνες και τις Κρατικές Παροχές
Ομιλητές: Sven Otto Littorin, Lajos Bokros, Ivan Miklos, Κυριάκος Μητσοτάκης, Χάρης Θεοχάρης. Συντονιστής: Τάκης Μίχας
11:20 - 12:50 Αποκαθιστώντας τη Χρηματοοικονομική Σταθερότητα
12:50 - 13:50 Διάλειμμα
13:50 - 14:20 Κεντρική Ομιλία
14:20 - 15:50 Μεταρρυθμίζοντας τις Δημόσιες Δαπάνες και τις Κρατικές Παροχές
15:50 - 16:05 Διάλειμμα
16:05 - 16:25 Κεντρική ομιλία
16:25 - 17:55 Αντιμετωπίζοντας την Ευνοιοκρατία και τη Διαφθορά
17:55 - 18:10 Κλείσιμο Εργασιών
Δημοφιλείς αναρτήσεις