Όμορφη και απρόβλεπτη πρωτοτυπία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο