Υπέροχο Τοπίο Φανταστική Φωτογραφία

“Μαθήματα γεωγραφίας, την αυγή, στο ανατολικό άκρο της Ικαρίας, το Δράκανο. Το κοντινό φως είναι ο φωταγωγημένος την νύχτα αρχαίος πύργος του Δράκανου, έργο του Δημητρίου του Πολιορκητή.Το βουνό δεξιά στο βάθος είναι ο Κέρκης της Σάμου, το φώς πάνω του το χωριό Δρακαίοι.

Τα φώτα στον ορίζοντα, το μεν δεξιά είναι το Βαθύ της Σάμου (απόσταση περίπου 20 μίλια), το δε αριστερά, το πιο έντονο, το Κουσάντασι της Τουρκίας (απόσταση περίπου 40 μίλια).

Η ηρεμία της θάλασσας, από τις σπάνιες για το σημείο.

Νοσταλγία...”