Κυπριακό: Στο τραπέζι και οι οικονομικές παράμετροι της λύσης του