Έτσι άρχισαν όλα!!!

“Σαν σήμερα το 1831 δολοφονείται ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας ως αποτέλεσμα της άρνησης φατριών να θιγούν τα συμφέροντά και ιδιαίτερα προνόμιά τους στην προσπάθεια που έκανε ο Καποδίστριας για την ανόρθωση του επαναστατημένου, αλλά χρεοκοπημένου κράτους των Ελλήνων που αποτίνασσαν τον Τουρκικό ζυγό.Οι φατρίες των κοτζαμπάσηδων, Φαναριωτών και πλοιοκτητών δολοφόνησαν τον Καποδίστρια γιατί δεν ήθελαν να συνεισφέρουν κατά την αναλογία του πλούτου και των προνομίων τους στην προσπάθεια του Καποδίστρια για συγκρότηση Ελληνικού κράτους μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους.”