Ο Πανίκας της καρδιάς μας προετοιμάζεται για την προεδρία της ΝΔ