Ο Μάρδας έχει στόχο ... την καταπολέμηση της σπατάλης

“Στον άμεσο έλεγχο 4.770 κωδικών του προϋπολογισμού, που έχουν μη μισθολογικό χαρακτήρα, προχωρά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με στόχο την καταπολέμηση της σπατάλης, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας.Παράλληλα, μιλώντας στην ετήσια 19η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση ανέφερε ότι, δημιουργείται ένας νέος μηχανισμός εποπτείας για 1.540 φορείς της γενικής κυβέρνησης και σχεδιάζεται νέο σύγχρονο σύστημα διαγωνισμών για κρατικές προμήθειες.

Επίσης, όπως είπε, εξετάζεται η δυνατότητα να υιοθετηθούν τα νέα διεθνή λογιστικά πρότυπα για την αποτύπωση του δημόσιου χρέους σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του ύψους του.”