Η ονομαστική αξία οδηγεί σε υπερτίμηση του χρέους

“Για τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης του κρατικού χρέους, λόγω αποχαρακτηρισμού του περιφερειακού χρέους, έκανε λόγο ο Thomas Müller-Marqués Berger από το βήμα του ετήσιου συνεδρίου του Economist.Όπως είπε, υπάρχουν κάποια νέα εργαλεία για την αποτύπωση του χρέους, τα οποία αναγνωρίζουν σαν έσοδο το όποιο όφελος από τα δομικά χαρακτηριστικά του χρέους.

Η ονομαστική αξία οδηγεί σε υπερτίμηση του χρέους και αυτό είναι αντιπαραγωγικό, υποστήριξε ο κ. Berger, ο οποίος εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το κατά πόσο θα μπορούσε να υιοθετηθεί αυτή η λογιστική μέθοδος πριν από το 2020.”