Εξακολουθεί να υπάρχει προοπτική για μια καλή συμφωνία;

“Πιστεύω πως ναι. Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες αυτής της συμφωνίας; Αυτοί που ήταν πάντα. Παραμετρικές αλλαγές στο χρέος, βελτιωμένοι στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος αλλά και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις”