Ανάκαμψη έρχεται μόνο με συναίνεση στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων

“Τη συναίνεση στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, σε τομείς όπως η είσπραξη φορολογικών εσόδων, η δημόσια διοίκηση και η λειτουργία του ανανταγωνισμού, επισήμανε ως προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας ο ...... διευθυντής μελετών χωρών του τμήματος οικονομικών του ΟΟΣΑ Alvaro Pereira, o οποίος παρέθεσε ομιλία στο πλαίσιο της 19ης ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση του Economist.

Ο ίδιος μίλησε για βελτίωση της προοπτικής για την Ευρωζώνη, χάρη σε παράγοντες όπως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου, η υποτίμηση του ευρώ και η απόδοση των μεταρρυθμίσεων.”