Με το βλέμμα στο μέλλον

“Αγαπητ-ές/οί φίλ-ες/οι. Όλοι μιλούν για προφήτες, προφητείες, μάντεις και χρησμούς για τα μελλούμενα μας. Παρακολουθειστε εδώ ...... ένα εκπληκτικό Ανδριανοπουλο να μιλά το 2012 περιγραφωντας το σήμερα ...

Όταν έχει ο άλλος την κατάλληλο θεωρητική κατάρτιση και τις γνώσεις, μαζί με την εμπειρία και τα μάτια ανοικτά, χωρίς αγκυλώσεις, βλέπεις τα μελλούμενα....

Παρακολουθειστε το, ελάχιστα λεπτά είναι....”