ΚοΜΜουΝιΖΜοΣ και ΝεοΦιΛεLEFTεΡιΖΜοΣ

Ρούχα μαζί που πλύθηκαν και έχουν γίνει ροζ ...ΝεοΦιΛεLEFTεΡιΖΜοΣ


ΚοΜΜουΝιΖΜοΣ