Εκατομμύρια έφηβες έχουν βιώσει κάποια μορφή βίας

“Σύμφωνα με τη Unicef, τα κορίτσια στην εφηβεία βρίσκονται ανάμεσα στις πιο περιθωριοποιημένες και παραμελημένες ομάδες σε παγκόσμιο επίπεδο, το 57% των αναλφάβητων νέων ανθρώπων ηλικίας από 15 έως 24 ετών θα είναι γυναίκες.Περίπου 84 εκατομμύρια έφηβες έχουν βιώσει κάποια μορφή βίας από τους συζύγους ή συντρόφους τους, ενώ 28 εκατομμύρια έφηβες ηλικίας 10-19 έχουν βιώσει τον ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων.”