Το ποδόσφαιρο έχει και τις άγριες και τις βρώμικες στιγμές του