Η οικονομική επιστήμη κατά ... "τας Γραφάς"

«Η οικονομική επιστήμη παίζει τον ρόλο σήμερα που στον Μεσαίωνα έπαιζε η μελέτη των Γραφών.


Γιατί όπως στον Μεσαίωνα δεν μπορούσες να συμμετάσχεις στον δημόσιο διάλογο για τα τεκταινόμενα αν δεν ήξερες "τας Γραφάς", έτσι και σήμερα πρέπει να ξέρουμε κάποιες βασικές αρχές Οικονομικής Θεωρίας, και βασικά να αναγνωρίζουμε τα τρωτά της, ώστε να μπορούμε να συμμετάσχουμε στον διάλογο που αφορά τις ζωές μας.»
Ο οικονομολόγος - και πλέον Υπουργός Οικονομικών απο τα τέλη Ιανουαρίου - Γιάνης Βαρουφάκης μιλάει για τα βιβλία του «Θεωρία Παιγνίων» και «Πολιτική Οικονομία», που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Gutenberg.


Περισσότερα για τα βιβλία:
  • Θεωρία Παιγνίων: http://dardanosnet.gr/book_details.php?id=1442

  • Πολιτική Οικονομία: http://dardanosnet.gr/book_details.php?id=1452


  • Μην χάσετε για κανένα λόγο ... αξίζουν τον κόπο