Η ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου στο Μουσείο Μπενάκη
Μην χάσετε για κανένα λόγο ... αξίζουν τον κόπο