Οι γενεσιουργές αιτίες της κρίσης ... παραμένουν

“Οι υπερβολικές κρατικές δαπάνες και η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, γενεσιουργές αιτίες της κρίσης, παραμένουν. Ο πρώην Πρόεδρος της Δράσης Στέφανος Μάνος, στη Συνδιάσκεψη Θέσεων της Δράσης, υποστήριξε ότι οι υπερβολικές δημόσιες δαπάνες και η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης είναι οι γενεσιουργές αιτίες της κρίσης.
Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να στοχεύουν στη θεραπεία των δύο αυτών προβλημάτων.
Μέχρι σήμερα, ούτε η ΝΔ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε κάποιο άλλο κόμμα έχουν αναγνωρίσει την κεντρική σημασία των υπερβολικών δαπανών και της αναποτελεσματικότητας της διοίκησης.
Χωρίς όμως σωστή διάγνωση δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική θεραπεία.
Γι αυτό η χώρα βρίσκεται σε πλήρες αδιέξοδο.
Μετά από 5 χρόνια άκαρπων προσπαθειών ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, οδηγούμεθα σε εκλογές για να εφαρμόσει ακόμη πιο άκαρπες προσπάθειες ο ΣΥΡΙΖΑ.
Καθήκον της Δράσης απέναντι στην ιστορία της πατρίδας μας είναι να ενημερώσει τον Ελληνικό λαό για το τι είναι η πραγματική αιτία της κακοδαιμονίας.
Έστω εις ώτα μη ακουόντων ...”