Να παύσει η ακραία ρητορική για ... χρήσιμες πολιτικές συνεργασίες

“Η δική μου απάντηση είναι ότι η βόμβα μπορεί να αποφορτιστεί αν η κυβέρνηση αναλάβει την πολιτική πρωτοβουλία να αλλάξει το εκλογικό σύστημα και να ψηφίσει την απλή αναλογική.Το σημερινό bonus των 50 εδρών, που οδηγεί στην απόλυτη και ανεξέλεγκτη άσκηση της εξουσίας, είναι το βασικό κίνητρο πίσω από τις ακραίες πολιτικές που υιοθετούν τα κόμματα στην αντιπολίτευση και ο τροφοδότης της εξ ίσου ακραίας πελατειακής πολιτικής που ασκούν όταν κυβερνούν.
Χωρίς το κίνητρο του bonus, πολύ γρήγορα θα πρυτανεύσει η λογική και η προσγείωση στην πραγματικότητα που επιβάλουν οι ευρύτατες κυβερνητικές συνεργασίες.
Είναι πολύ πιθανό και τις πρόωρες εκλογές να αποφύγουμε και να δώσουμε την ευκαιρία για την ανανέωση του πολιτικού συστήματος και την φυσιολογική εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας ...”