Βάλανε το χέρι τους και στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων

Thessallloniki blogger google CEO

Απο μπλοκαρισμένοι καταθέτες, μέτοχοι ... αμέτοχοι: “Μέσω δανείου από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων θα βρεθεί η φόρμουλα χρηματοδότησης για την εξαγορά των συνεταιριστικών τραπεζών, εφόσον αυτές τελικά δεν μπορέσουν να βρουν τα κεφάλαια που τους υπολείπονται μέχρι την Παρασκευή.Όπως έχει γράψει το Capital, δύο εκ των συνεταιριστικών τραπεζών – η Παγκρήτια και η Τράπεζα Πελοποννήσου – δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για την αύξηση του συνεταιριστικού τους κεφαλαίου, με αποτέλεσμα την Κυριακή 13/12 το πρωί οι συστημικές τράπεζες να υποβάλουν κλειστές προσφορές για την εξαγορά τους στην ΤτΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το προβάδισμα με την υψηλότερη προσφορά φαίνεται να έχει η Εθνική Τράπεζα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Παγκρήτια, η οποία έχει καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου, καταβάλει έντονες προσπάθειες για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών της, ύψους 130 εκατ. ευρώ, και δεν αποκλείεται τελικώς να αποφύγει την εξαγορά και να διατηρήσει τον συνεταιριστικό της ρόλο. 

Σε αντίθετη περίπτωση, πάντως, φαίνεται ότι όλες οι τράπεζες, μέσω των εισφορών τους στο ΤΕΚΕ, θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν την τράπεζα που θα εξαγοράσει την Παγκρήτια και τη Συνεταιριστική Πελοποννήσου (χρειάζεται 17,8 εκατ. ευρώ), εφόσον αποτύχουν οι αυξήσεις του συνεταιριστικού τους κεφαλαίου.

Και αυτό διότι με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο νομοσχέδιο "Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Εφαρμογής Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων" που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, προβλέπεται η δυνατότητα δανεισμού του Ταμείου Εξυγίανσης και από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ, εφόσον κρίνεται αναγκαία η ενεργοποίηση του Ταμείου Εξυγίανσης μέχρι 31/12/15 και απαιτείται κάλυψη του σχετικού κόστους δανεισμού. Οι όροι χορήγησης του δανείου, όπως προβλέπει η τροπολογία ρυθμίζονται με αποφάσεις του δ.σ. του ΤΕΚΕ, ενώ το κόστος καλύπτεται με εκ των υστέρων εισφορές που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών καθορίζεται από την αρχή εξυγίανσης, όπως προβλέπει το εσωτερικό άρθρο 99 του ίδιου νόμου.

Ειδικότερα, στο τέλος του εδαφίου του εσωτερικού άρθρου 100 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

"Σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για ανάγκες εξυγίανσης μέχρι 31/12/15, το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ δανείζει το Ταμείο Εξυγίανσης με τα απαραίτητα κεφάλαια. Οι επιμέρους όροι χορήγησης και αποπληρωμής του δανείου και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα αποφασίζονται από το δ.σ. του ΤΕΚΕ με την ειδική πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ. 9 του ν. 3746/2009, οι δε εισφορές που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα για την αποπληρωμή των σχετικών δανείων καθορίζονται από την αρχή εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 99".

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται παράγραφος στο εσωτερικό άρθρο 100 του αρ.2 του ν. 4335/2015, το οποίο έχει ως εξής:


Άρθρο 100

Εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης
(άρθρο 105 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

"Το Ταμείο Εξυγίανσης μπορεί να συνάπτει δάνεια ή να λαμβάνει υποστήριξη με άλλους τρόπους από ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα ή άλλα τρίτα μέρη, σε περίπτωση που τα ποσά που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 98 δεν είναι επαρκή για την κάλυψη των ζημιών, των δαπανών ή άλλων εξόδων τα οποία συνεπάγεται η χρήση του Ταμείου Εξυγίανσης και οι έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 99 δεν επαρκούν ή δεν είναι αμέσως διαθέσιμες".  ”