Ενθουσιασμός για την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης στις ΒρυκΣέρρες