Αυτά δεν ήταν ... τεχνική αστοχία

“Ήταν, στην περίπτωση που δεν πιστεύουμε σε άλλες σκοπιμότητες, οι συνέπειες μιας σκανδαλώδους -και άρα ύποπτης- εύνοιας σε μιαν ανεπαρκή εταιρεία. Και είναι σύμπτωμα μιάς βαθιά άρρωστης λειτουργίας στο κόμμα.”“ 1. Δεν έχει υπογραφεί ακόμα κανένα νομικό κείμενο δεσμευτικού χαρακτήρα μεταξύ του κόμματος και της αναδόχου εταιρείας για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

2. Δεν έχει αναληφθεί καμία συμβατική υποχρέωση από την ανάδοχο σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος.

3. Είναι νομικά και πραγματικά πρωτόγνωρο ότι για μια σύνθετη συμβατική σχέση παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικού, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής γίνεται χωρίς προ-διατυπωμένους συμβατικούς όρους, χωρίς την κατάθεση εγγυητικών επιστολών, αλλά το χειρότερο, χωρίς να προβλέπεται στο σχέδιο της σύμβασης η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την ορθή εκτέλεση αυτής. Και όλα αυτά, όταν στην ανάδοχο, όπως προβλέπεται από το σχέδιο συμβάσεως, θα καταβληθεί το ενενήντα (90%) τοις εκατό της συνολικής συμβατικής αμοιβής της πριν την εκτέλεση του έργου.

4. Δεν έχει ακόμα διευκρινισθεί αν η ανάδοχος εταιρεία θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο του συστήματος πριν την ημερομηνία των εκλογών (stress test).

5. Επιπλέον ακόμη δεν έχουμε ορίσει ακριβή αριθμό και ακριβή τοποθεσία των εκλογικών κέντρων. Παράλληλα εκκρεμεί η στελέχωση των εφορευτικών επιτροπών που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, αλλά και η πρόσληψη των χειριστών των τερματικών.

Για τους ως άνω λόγους, σήμερα, 11 μόλις μέρες πριν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ανησυχώ έντονα για το κατά πόσο η διαδικασία θα εξελιχθεί ομαλά."”

Απόσπασμα από την επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βαγγέλη Μειμαράκη πριν 12 μέρες