Μόνο χώρα διάσωσης φυγάδων δεν γίναμε ακόμη σύντροφε Juncker