Επαναϋπολογισμός αποδοχών για 2,4 εκατομμύρια συνταξιούχων