Υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα POS