Η κυβέρνηση βαπτίζει τον Φίλη ιστορικό και επιστήμονα