Υπογραφή συμφωνιών απο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων