Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: 100 εκ. € στην Κυπριακή αγορά