Ταξιδιωτική Οδηγία του Foreign Office για την Ελλάδα

“Το FCO δεν συνιστά πλέον στους επισκέπτες στην Ελλάδα να έχουν μαζί τους μετρητά για να καλύψουν τα έξοδα τους, καθόλη τη διάρκεια της εκεί παραμονής τους.”