Ελένη Δήμου: Τα μέσα δεν ενδιαφερόντουσαν για μένα