Είναι η Ελλάδα Κράτος Δικαίου; Πληροί τις προϋποθέσεις;

“Κάντε μόνες/οι σας το τεστ του Lon Fuller που δίνω πάντα στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μου στο τέλος των διαλέξεών μου για το Κράτος Δικαίου.
[O Lon Fuller (1902-1978) ήταν ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλοσόφους του δικαίου μεταπολεμικά αλλά και με μεγάλη συνεισφορά στο δίκαιο των συμβάσεων. Ήταν καθηγητής στη Νομική Σχολή του Harvard. Το περίφημο debate του με τον H.L.A. Hart παραμένει κεφαλαιώδες, ενώ το άρθρο του για τους «Σπηλαιολόγους Εξερευνητές» θρυλικό. Ο πιο διάσημος μαθητής του (που επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τη διδασκαλία του) ήταν ο Ronald Dworkin]”