Ο παλιός καλός ελληνικός κινηματογράφος σαν πηγή ακαδημαϊκής διδασκαλίαςΟ Αλέκος Σακελλάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος με βοηθάνε να εξηγήσω το «αποτέλεσμα του πλούτου» (wealth effect) στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μου.


Από τον Πλάτωνα, μέχρι τον Hobbes και τον Kant, οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι διαπιστώνουν ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να εξαιρούν τον εαυτό τους από τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που θεωρούν όμως ότι πρέπει να δεσμεύουν τους άλλους. Οποιαδήποτε θεωρία θεσμών θα πρέπει να το λάβει αυτό σοβαρά υπόψη. Ένα καλό παράδειγμα του φαινομένου μας δίνει ο Δημήτρης Ψαθάς. Διαβάστε τις λεπτομέρειες σ' αυτή τη διαφάνεια που χρησιμοποιώ στο μάθημά μου.