Απελπισία απο το ψέμα και την παλαβομάρα που κυριαρχεί