Κύπρος: Εκτός μνημονίου χωρίς ενδιάμεση στήριξη-γέφυρα

“Οι "κουμπάροι" το 'στριψαν δεξιά και σώθηκαν ...

Εμείς ακσιοπρέπεια, ελπήδα και πηθικό πλεονέκτημα

Αμ πως για”