Τα κακά μαντάτα του ΔΝΤ

“Η παραπέρα συρρίκνωση των συντάξεων ομολογείται και προδιαγράφεται από τους ίδιους αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς.Ετσι, το ΔΝΤ, σε σχετική έκθεση, παρόλο που θεωρεί την Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στις ανατροπές, προβλέπει παραπέρα μείωση των δαπανών και σ' αυτόν τον τομέα.

Σύμφωνα με την έκθεση από το Δημοσιονομικό Παρατηρητήριο (Fiscal Monitor) του ΔΝΤ που δημοσιοποιήθηκε στη Λίμα του Περού, προβλέπεται πως οι δαπάνες για συντάξεις στην Ελλάδα στην επόμενη 35ετία, δηλαδή μέχρι το 2050, αναμένεται να αυξηθούν με μέσο ρυθμό μόνο κατά 0,5% του ΑΕΠ!

Αντίστοιχα, οι δαπάνες για την Υγεία στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθούν με μέσο ρυθμό 0,8% του ΑΕΠ στο διάστημα 2015 - 2050, προκαθορίζοντας σοβαρή επιδείνωση της - έτσι κι αλλιώς - δύσκολης κατάστασης στην Υγεία για τις επόμενες δεκαετίες.”