Αεροδόμιο Λάρνακας: Συναγερμός λόγω αναγκαστικής προσγείωσης