Το καινούργιο ακόμη πιο λαϊκό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ