Ευρωκοινοβούλιο - Πρόσφυγες: Ομιλία Βέμπερ - Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα