Επιλογή της Ελλάδας το να γίνει Νότια ή Βόρεια Κορέα