Συμψηφίζονται οι οφειλές Δήμων και Περιφερειών προς το Δημόσιο

Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, με τις ΠΟΛ. 1177/11-08-2015, ΠΟΛ. 1176/11-08-2015, ΠΟΛ. 1172/03-08-2015 και ΠΟΛ. 1171/03-08-2015, συμψηφίζονται οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές Δήμων και Περιφερειών προς το Ελληνικό Δημόσιο