Ενεργειακά αυτόνομη η χώρα μας αν ...

... αξιοποιηθεί η ενέργεια που εκλύεται από την συνεχή διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ