Μητρόπουλος: Έμειναν 2 επιλογές Δημοψήφισμα ή Εκλογές