Σακελλαρίδης: Απορρίφθηκε απο όλους το 5σέλιδο κείμενο των θεσμών