Μόνο και Μόνος ο Στρος-Καν πίεζε για αναδιάρθρωση του χρέους