Ελκυστικές και ισχυρά κερδοφόρες οι αμερικάνικες τραπεζικές μετοχές

“Αφού κατάφεραν να επιβιώσουν από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, οι μεγαλύτερες αμερικάνικες τράπεζες έχουν ανακάμψει. Πλέον παρουσιάζουν ισχυρά κέρδη σε συστηματική βάση καθώς και σημαντικά βελτιωμένη την ποιότητα του ενεργητικού τους.Βασίλης Παζόπουλος || Επενδυτές Χωρίς Σύνορα

Οικονομολόγος, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Χρηματιστηριακός αναλυτής | e-mail επικοινωνίας


Πρόσφατα, στα stress tests που διεξήγαγε η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, όλες οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες πέρασαν με επιτυχία. Μόνο για την Bank of America εκφράστηκαν αμφιβολίες. Αντίθετα "κόπηκαν" οι θυγατρικές σημαντικών ευρωπαϊκών τραπεζών, όπως της γερμανικής Deutsche Bank και της ισπανικής Santander.

Στις μετρήσεις για την κατάταξη των τραπεζών περιλαμβάνονται το καθαρό περιθώριο επιτοκίου, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) ως ποσοστό των δανείων, τα μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία ως ποσοστό του ενεργητικού, οι κεφαλαιακές αναλογίες, καθώς και δείκτες που αφορούν την μόχλευση.

Η εταιρεία State Street

Όπως συνηθίζεται, όταν αναφερόμαστε σε μεγάλες δυνάμεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, εννοούμε έναν όμιλο επιχειρήσεων. Το ίδιο συμβαίνει με την State Street (STT). Όμως σε αντίθεση με τους περισσότερους ανταγωνιστές της, τα βασικά προϊόντα της επικεντρώνονται στην προσφορά υπηρεσιών προς άλλες εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και στην προσφορά της σχετικά νέας και συνεχώς αναπτυσσόμενης αγοράς των exchange-traded funds ή ETFs. (Τα ETFs είναι σαν αμοιβαία κεφάλαια που όμως διαπραγματεύονται σαν κανονικές μετοχές)

Η STT χωρίζεται σε 2 κυρίως τομείς εργασιών: Επενδυτικές υπηρεσίες και Διαχείριση επενδύσεων.

α) Οι επενδυτικές υπηρεσίες παρέχουν το 88% των εσόδων. Παρέχουν διοικητικές λειτουργίες, υπηρεσίες πάνω στην επιμέλεια και τις αναλύσεις, και γενικότερα διευκολύνσεις σε εταιρείες επενδύσεων, αμοιβαία κεφάλαια, hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία. Αναλαμβάνουν υπηρεσίες πληρωμών, διαχείρισης συναλλαγών, τον καθορισμό του NAV (καθαρή αξία ενεργητικού) στο 40% περίπου των αμερικανικών αμοιβαίων κεφαλαίων σε καθημερινή βάση.

β) Η διαχείριση των επενδύσεων είναι το μικρότερο κομμάτι, όπου οφείλεται το υπόλοιπο 12% των εσόδων. Δημιουργεί, υποστηρίζει και λειτουργεί επενδυτικά σχήματα και προϊόντα συμπεριλαμβανομένης της δημοφιλούς οικογένειας από ETFs, τα SPDR.

Το επιχειρηματικό μοντέλο

Τις περιόδους που οι άνθρωποι διακατέχονται από τον «πυρετό του χρυσού», ψάχνοντας απεγνωσμένα να γίνουν πλούσιοι, αυτοί που πωλούν υπηρεσίες, φτυάρια, χάρτες, είναι οι σίγουροι κερδισμένοι.

Αντίστοιχα, ο χρηματιστηριακός κλάδος είναι από τους κερδισμένους στην σημερινή εποχή, όπου οι χρηματιστηριακές συναλλαγές έχουν φτάσει στο ανώτατο ιστορικό σημείο τους. Η μεσαία τάξη, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολυπληθέστερη από ποτέ, οι «δυτικές» αξίες έχουν κυριαρχήσει και το ενδιαφέρον για μετοχές και γρήγορο πλουτισμό είναι έντονο.

Οι επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχουν σταθερότερη ροή εσόδων χωρίς κάποιο από τους κίνδυνους που αντιμετωπίζουν οι επενδυτικές τράπεζες.

Τα έσοδα της εταιρείας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε δικαιώματα και υπηρεσίες και πολύ λιγότερο σε επενδυτικά κέρδη.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, η πορεία ανάπτυξης των ETFs φαίνεται μη αναστρέψιμη, μια που έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια. Μία από τις πιο δημοφιλής και αξιόπιστες ομάδες από ETFs σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι τα SPDR της State Street.

Η στρατηγική της εταιρίας

Το ρίσκο και η πολυπλοκότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού κλάδου. Ειδικά στην εποχή μας, η εξειδίκευση και η εμπιστοσύνη είναι τα βασικά προσόντα που οφείλει να έχει μια επιχείρηση του χώρου, προκειμένου να ανταπεξέλθει στον σκληρό ανταγωνισμό και στην διαχείριση των προκλήσεων.

Η στρατηγική της STT επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας ψηφιακής επιχείρησης. Να μοιράζονται αποτελεσματικά τις γνώσεις τους σχετικά με τις εξελίξεις και τα οικονομικά αποτελέσματα, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις τους.

Οικονομικά δεδομένα και τελευταία νέα

Η εταιρεία έχει κεφαλαιοποίηση 30 δισεκατομμύρια δολάρια, ετήσια έσοδα 10 δισεκατομμύρια και p/e 16. Η μερισματική απόδοση είναι 1,50% περίπου και απασχολεί 30.000 εργαζόμενους.

Περίπου το 74% του συνόλου των εισοδημάτων προέρχονται από πηγές ανεξάρτητες από τόκους. Η εταιρεία έχει παρουσία σε 29 χώρες. Το 28% των εσόδων προέρχεται από δραστηριότητες εκτός ΗΠΑ, κυρίως από την Ευρώπη.

Πριν από λίγες εβδομάδες ανακοίνωσε την πρόθεση αύξησης του τριμηνιαίου μερίσματος σε 0,34 δολάρια ανά μετοχή και την έγκριση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών αξίας 1,8 δισεκατομμύρια δολαρίων.

Συμπέρασμα

Οι μετοχές του κλάδου είναι από τις πιο δύσκολες να αναλυθούν. Πολλές τράπεζες κατέχουν δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και έχουν πολλές θυγατρικές σε διάφορες βιομηχανίες. Ακόμα και η αξιολόγηση της διαχείρισης που ασκεί η διοίκηση είναι δύσκολη, επειδή πολλές πτυχές της εργασίας της είναι άυλες και μη μετρήσιμες.

Αν κάποιος δεν είναι εξοικειωμένος ή δεν εμπιστεύεται τα ETFs, παρόλο που κερδίζουν όλο και περισσότερο μερίδιο αγοράς από την παραδοσιακή βιομηχανία αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά θέλει να επενδύσει στις δυνατότητες του χρηματοοικονομικού τομέα, ένας ασφαλής και υγιής τρόπος είναι να κατέχει μετοχές της.

Ο προβληματισμός για την πορεία του κλάδου είναι περισσότερο εκτός ΗΠΑ πλέον. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν υποκεφαλαιοποιημένες ως προς το ΑΕΠ των κρατών τους. Σε περίπτωση προβλήματος στην Ευρώπη, θα επηρεαστεί ολόκληρο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, άρα και η STT.”

**** Η ανάλυση της μετοχής δίνεται σαν ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ επενδυτικών επιλογών. Η επιλογή της σωστής εταιρίας είναι μόνο η μισή προϋπόθεση για την επιτυχία. Η άλλη μισή είναι η χρονική περίοδος που θα πρέπει να τοποθετηθούμε.

Βασίλης Παζόπουλος || Επενδυτές Χωρίς Σύνορα

Οικονομολόγος, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Χρηματιστηριακός αναλυτής | e-mail επικοινωνίας


Αγαπητοί φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω πως ήδη από τον Δεκέμβριο του 2014, διατίθεται το πρώτο βιβλίο μου, με τίτλο Επενδυτές Χωρίς Σύνορα. Η φιλοσοφία του είναι παρόμοια με τα άρθρα μου που διαβάζετε στο Capital και εδώ. Θεωρώ πως θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο, ειδικά σε εκείνους που επιθυμούν να υπερπηδήσουν τα στενά όρια της εγχώριας οικονομίας και να ανοίξουν τα πανιά τους σε αγορές που προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες. Περισσότερες λεπτομέρειες για το βιβλίο, την επίσημη παρουσίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου στο Ηράκλειο, καθώς και για τις προηγούμενες αλλά και τις επόμενες παρουσιάσεις, θα βρείτε στο www.ependytes.com** Την Δευτέρα 16 Μαρτίου Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, διοργάνωσαν την παρουσίαση του βιβλίου «Επενδυτές χωρίς Σύνορα» στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (οδός Κορωναίου 9).Μικροί κρυμμένοι θησαυροί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Μην χάσετε για κανένα λόγο ... αξίζουν τον κόπο