Οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους πλησιάζουν προς το τέλος τους ...

“Ρώσικη ρουλέττα
η ελληνική μέθοδος ...”