Σήματα Κινδύνου

“Οι διευθύνοντες των μεγάλων και μεσαίων εταιρειών (CEOs) κάνουν αρνητικές προβλέψεις για το άμεσο μέλλον. Δεν είναι να απορούμε, φυσικά, όλοι αισθανόμαστε τον κίνδυνο στο πετσί μας.Δίνω μεγάλη σημασία στην συγκεκριμμένη έρευνα, καθώς την παρακολουθώ σε όλη την διάρκεια της κρίσης και θεωρώ τα αποτελέσματα της αξιόπιστα για την πρόβλεψη του μέλλοντος.

Το συμπέρασμα μου (καθώς ήδη πλησιάζει ο Μάϊος):

Αποχαιρετείστε την ανάπτυξη το 2015 ... "

...........................

EΑΣΕ / ICAP CEO Index

Σημαντική πτώση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος

• Σημαντική πτώση του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2015.

• Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs θεωρούν ότι η επίδραση της παρατεταμένης περιόδου διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές είναι αρνητική, ενώ παράλληλα μια ενδεχόμενη διαφωνία που θα οδηγούσε σε ένα πιστωτικό γεγονός με πιθανή αποχώρηση από την Ευρωζώνη, θα έχει αρνητικές έως καταστροφικές συνέπειες για την Ελληνική οικονομία.

Στις 117 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 1ο τρίμηνο του 2015, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 27/03/2015 έως 07/04/2015.

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το πρώτο τρίμηνο του 2015 παρουσίασε σημαντική επιδείνωση και διαμορφώθηκε στις 117 μονάδες. Η μεγάλη πτώση του δείκτη αποτυπώνει την ανησυχία των CEOs για την κατάσταση που έχει περιέλθει η Ελληνική οικονομία λόγω της παρατεταμένης περιόδου των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές και την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη των μεταρρυθμίσεων του προγράμματος προσαρμογής. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά τάξη μεγέθους δείχνει αξιόλογη πτώση του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) διαμορφώθηκε στις 113 μονάδες έναντι 150 το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης προσδοκιών σημείωσε νέα πτώση στις 120 μονάδες έναντι 137 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 1ο τρίμηνο του 2015:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε αξιόλογη πτώση και διαμορφώθηκε στις 116 μονάδες έναντι 222 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώθηκε, αυξήθηκε σε 80% έναντι 17% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά σημείωσε νέα πτώση στις 131 μονάδες έναντι 154 του προηγούμενου τριμήνου. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι χειρότερη στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 44% έναντι 31% το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα μειώθηκε αισθητά σε 16% το ποσοστό των CEOs που εκφράζουν αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας το επόμενο έτος, έναντι 22% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις παρουσίασε κάθετη πτώση στις 129 μονάδες έναντι 172 το προηγούμενο τρίμηνο. Η καθοδική πορεία του δείκτη οφείλεται στο ότι μόνο 11% των CEOs θεωρούν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη έναντι 31% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ παράλληλα το 49% των CEOs εκτιμούν ότι έχει επιδεινωθεί. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης μειώθηκε στις 124 μονάδες έναντι 147 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή μειώθηκε σε 13% έναντι 21% το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα αυξήθηκε σε 37% (έναντι 26% το προηγούμενο τρίμηνο) το μερίδιο των CEOs που πιστεύει ότι η πορεία του κλάδου δραστηριοποίησης για το επόμενο έτος θα είναι χειρότερη από την τρέχουσα.

Η ανησυχία των CEOs σχετικά με την πορεία της χώρας επηρέασε αρνητικά τον δείκτη τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών, ο οποίος σημείωσε πτώση για πρώτη φορά μετά από το τέταρτο τρίμηνο του 2011 και διαμορφώθηκε στις 108 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν μειώθηκε σε 41% έναντι 61% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε νέα πτώση στις 112 μονάδες έναντι 134 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση μειώθηκε σε 32% έναντι 43% το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο ένας στους τρείς CEOs δηλώνει για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας που διοικεί θα παραμείνει ίδια κατά το επόμενο έτος.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε μείωση στις 106 μονάδες έναντι 117 το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα ο δείκτης για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις σημείωσε άνοδο, οι CEOs των οποίων διαφοροποιούνται έναντι των υπολοίπων δηλώνοντας σε ποσοστό 38% ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών σημείωσε νέα πτώση στις 111 μονάδες έναντι 123 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο μειώθηκε σε ποσοστό 17% έναντι 25% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης σημείωσε μικρή άνοδο και διαμορφώθηκε στις 107 μονάδες έναντι 104 το προηγούμενο τρίμηνο. Οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων διαφοροποιούνται σημαντικά έναντι των υπολοίπων δηλώνοντας σε ποσοστό 56% ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι αυξημένος σε σύγκριση με ένα έτος πριν. Αντίθετα ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης συνέχισε την καθοδική πορεία και διαμορφώθηκε στις 123 μονάδες έναντι 126 το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο ένας στους δύο CEOs δηλώνει ότι το επόμενο έτος η απασχόληση θα παραμείνει ίδια. Παράλληλα το 12% των CEOs δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν προβλέψεις για το επόμενο έτος.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την επίδραση στην οικονομία της παρατεταμένης περιόδου διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές. Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs συμφωνούν ότι η επίδραση είναι αρνητική. Πιο συγκεκριμένα το 69% των CEOs θεωρούν ότι η επίδραση είναι σημαντικά αρνητική, ενώ το 28% αρκετά αρνητική. Αντίθετα πολύ μικρό (3%) είναι το ποσοστό των CEOs που πιστεύει ότι η αρνητική επίδραση είναι περιορισμένη και διαχειρίσιμη. Ένα άλλο βασικό ζήτημα για την πορεία της χώρας είναι οι συνέπειες που θα είχε μια διαφωνία με τους πιστωτές η οποία με δεδομένη την έλλειψη ρευστότητας, θα οδηγούσε σε ένα πιστωτικό γεγονός με πιθανή αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Εννιά στους δέκα CEOs θεωρούν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην Ελληνική οικονομία. Ωστόσο το 10% των CEOs πιστεύουν ότι οι συνέπειες θα είναι μεν αρνητικές αλλά ελεγχόμενες. Αντίθετα ένα πολύ μικρό ποσοστό των CEOs (3%) διαφοροποιούνται έναντι των υπολοίπων βλέποντας μάλλον θετικές συνέπειες σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα ανεξάρτητα από την πρόσκαιρη αναταραχή.”

...........................

“Η αγορά έχει σταματήσει να "αναπνέει", οι αρνητικές προσδοκίες πολλαπλασιάζονται, τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου είναι όλο και πιο "τρομοκρατικά", η κυβέρνηση δίνει εντύπωση υπνοβάτη, η και "καφενείου".

Και όμως, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά και η περιρρέουσα αίσθηση του καθενός στον κύκλο του, για όσους τουλάχιστον θέλουν να είναι αντικειμενικοί, η κυβέρνηση εξακολουθεί να απολαμβάνει υψηλή εμπιστοσύνη και δημοφιλία.

Ίσως γιατί η σχετική απραξία είναι, για πολλούς, μία ανακούφιση σε σχέση με το παρελθόν. Μπορεί αυτό που βλέπουμε, την ουσιαστική απουσία κυβέρνησης, να ήταν αυτό που πάντα αποζητούσαμε. Ίσως και να ισχύει η θεωρία του κ. Βαρουφάκη, ότι "για μια αξιοπρέπεια κυρίως ζούμε".

Πάντως, πέρα από την ειρωνεία, η διάρκεια της ερωτοτροπείας της πλειοψηφίας με την παρούσα κυβέρνηση, παρά τις πολλαπλασιαζόμενες ενδείξεις ότι δεν ξέρει "που πάν' τα τέσσερα", είναι απόδειξη της χρεοκοπίας της προηγούμενης κυβέρνησης, της στρατηγικής της, της ηγεσίας της.

Ωστόσο, αυτή η "αφασία" δεν μπορεί να διαρκέσει. Τουλάχιστον όχι πολύ.
Η πλειοψηφία στηρίζει, στον βαθμό που περιμένει βελτίωση της θέσης της. Δεν θα την δει.

Θα μιλήσει, σε κάθε περίπτωση, αμέσως μετά το καλοκαίρι.”

...........................

“Μέσα σε όλα μας τα βάσανα λησμονούμε να ρίξουμε μια ματιά στο πραγματικό μας πρόβλημα:

Η κοινωνία μας δεν φτωχαίνει μόνο, παράλληλα μικραίνει, με αυξανόμενη ταχύτητα.

Το 2014 καταγράφηκαν 93.200 γεννήσεις στην χώρα (από Έλληνες πολίτες και μετανάστες), 1,2% λιγότεροι από το 2013, έναντι 114.500 θανάτων.

Τις δεκαετίες του 50 και του 60 οι γεννήσεις ήταν πάνω από 150.000 τον χρόνο. Υποχώρησαν λίγο την δεκαετία του 70 (140.000), περισσότερο την δεκαετία του 80 (115.000/+) και σταθεροποιήθηκαν χαμηλά (100 -105.000) μετά την δεκαετία του 90. Βούτηξαν κάτω από το όριο των 100.000 μετά το 2010.

Αν συνυπολογίσει κανείς ότι αυτοί που γεννήθηκαν την δεκαετία του 80 και του 90 έχουν αρχίσει να μεταναστεύουν μαζικά, σε αναζήτηση καλύτερης μοίρας, έχουμε μία τέλεια καταιγίδα.

Ποια ανάπτυξη, χωρίς ανθρώπους;

Ποιοι θα μείνουν εδώ να κληρονομήσουν επιροσθέτως την αποπληρωμή του χρέους, που υποτίθεται πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε; Τα φαντάσματα των προγόνων;

Σε όλον μου τον κοινωνικό περίγυρο είμαι μάρτυρας αυτού που πιστοποιούν οι στατιστικές. Τα παιδιά των φίλων μου αργούν πολύ να αποφασίσουν να κάνουν παιδιά, η, δεν κάνουν καθόλου. Τα περισσότερα είναι στο εξωτερικό, συνήθως στην Αγγλία, προσπαθώντας να στήσουν εκεί την ζωή τους.

Η χώρα μεταβάλλεται αργά σε χώρα γερόντων, αφού όλοι οι θεσμοί της επιδοτούν και ενισχύουν τις μεγάλες ηλικίες, δημιουργώντας αντικίνητρα και εμπόδια στις νέες. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση, οι αριθμοί το πιστοποιούν επαρκώς.

Η χώρα όμως δεν γίνεται να αδειάσει. Η Φύση απεχθάνεται το κενό.
Αυτό είναι γνωστό.

Αφού εμείς, υπνοβατώντας, αδειάζουμε την γωνιά, κάποιοι άλλοι θα την εκτιμήσουν καλύτερα ...”