Η Μαύρη Σφήγκα ... επέστρεψε

Οι άνθρωποι είναι μοναδικοί.
Μοναδικές προσωπικότητες με μοναδικό σύνολο εμπειριών. Μοναδικά σώματα που ξεχωρίζουν το ένα από το άλλο. Μοναδικοί συνδυασμοί χαρακτηριστικών, σωματικών και ψυχικών.
Μοναδικό DNA.