Παίξε ♩ ♪ Alexis ♫ ♬ επειγόντως ♫ ♬ κείνο το ρυθμό ♭ ♮

Μπροστά στη λαοθάλασσα που τον υποδεχόταν με απίστευτες εκδηλώσεις ο Ελευθέριος Βενιζέλος έγειρε και ψιθύρισε στη σύζυγό του Έλενα: “θα ήσαν αύριο όλοι εδώ δια να παρακολουθήσουν την εκτέλεσίν μου”. Ήταν μια φράση του Κρόμγουελ σε αντίστοιχη περίπτωση ...
Μην χάσετε για κανένα λόγο ... αξίζουν τον κόπο