Μικροί κρυμμένοι θησαυροί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

“Οι μεγάλες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κατά κανόνα μικρές χρηματιστηριακές κινήσεις, σε αντίθεση με τις μικρές εταιρείες που μπορούν να επιτύχουν έχουν μεγάλες κινήσεις, συνήθως με υψηλή μεταβλητότητα. Σε γενικές γραμμές, οι ώριμες εταιρίες είναι πιο κοντά στην εσωτερική τους αξία, δηλαδή την τρέχουσα αξία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της, αφαιρώντας τις υποχρεώσεις.Βασίλης Παζόπουλος || Επενδυτές Χωρίς Σύνορα

Οικονομολόγος, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Χρηματιστηριακός αναλυτής | e-mail επικοινωνίας


Αντίθετα οι μικρότερες που βρίσκονται στην φάση της ανάπτυξης, ενσωματώνουν μέσα στην χρηματιστηριακή τους αξία προσδοκίες. Δηλαδή εμφανίζονται περισσότεροι πρόθυμοι να πληρώσουν ακριβότερα, προσδοκώντας μια σημαντική ποσοστιαία αύξηση των μεγεθών τους. Οι ανθρώπινες παρορμήσεις μετρούν αποφασιστικότερα από τους αριθμούς των οικονομικών δεδομένων. 

Πώς τις ξεχωρίζουμε
Δεν υπάρχουν ευδιάκριτα όρια που να ξεχωρίζουν τις μετοχές που ανήκουν στην κατηγορία της μικρής κεφαλαιοποίησης. Η νοητή γραμμή που τις ξεχωρίζει από τις μεγαλύτερες διαφέρει ανάλογα με το ποιον ρωτάμε. 

Μία γενικά παραδεκτή προϋπόθεση που φαίνεται να υπερισχύει, είναι να έχει η εταιρία κεφαλαιοποίηση κάτω από 2 δισεκατομμύρια, αλλά περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια. Οι εταιρείες με μικρότερη χρηματιστηριακή αξία θεωρούνται πολύ μικρές, με αποτέλεσμα να περνάνε κάτω από το ραντάρ των θεσμικών επενδυτών. 

Για αυτή την κατηγορία των μετοχών, σημαντικό χαρακτηριστικό είναι επίσης  να προσφέρουν μια δελεαστική προοπτική υψηλών αποδόσεων. Υψηλότερων από εκείνες που υπόσχονται οι μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
Ο κυριότερος αμερικανικός δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης
Ο πιο δημοφιλής δείκτης των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης είναι ο Russell 2000. Ο δείκτης αυτός περιέχει τις μικρότερες 2.000 εταιρείες του Russell 3000, ο οποίος αποτελείται από τις 3.000 μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ. Αν και περισσότερες, οι μικρότερες εταιρίες, αποτελούν περίπου το 10% της συνολικής κεφαλαιοποίησης όλων των μετοχών. 

Στην τελευταία 5ετια, ο δείκτης Russell 2000 είχε λίγο καλύτερη απόδοση σε σχέση με τον δείκτη & 500, που περιλαμβάνει τις 500 μεγαλύτερες εταιρίες του αμερικάνικου χρηματιστηρίου. Συγκεκριμένα ανέβηκε 96,0% έναντι 90,7% 

Αν πάμε να κοιτάξουμε από παλαιότερα, από 1926, οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης ξεπέρασαν τις αντίστοιχες μεγαλύτερες κατά 2,38% σε μέση ετήσια βάση έως το τέλος του 2013.

Κίνδυνοι και οφέλη
Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους μιας μικρής κεφαλαιοποίησης εταιρία μπορεί να αποδώσει επενδυτικά περισσότερο από μια αντίστοιχη μετοχή μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

α) Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης δεν τραβάνε τα φώτα της δημοσιότητας. Συνεπώς τείνουν να παραμελούνται από την πλειοψηφία των επενδυτών, με αποτέλεσμα να υποτιμούνται. Όταν η επενδυτική κοινότητα τις εντοπίσει γιατί τραβήξουν την προσοχή για κάποιο λόγο (πραγματικό ή μη πραγματικό), οι τιμές των μετοχών τείνουν να κινηθούν βιαστικά προσπαθώντας να προλάβουν τις εξελίξεις. Είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω. 

Οι αναλυτές των μεγάλων οίκων συνήθως δεν ασχολούνται μαζί τους γιατί είναι αντιοικονομικό. Τα έξοδα που θα κάνουν δεν αντιστοιχούν σε αρκετά έσοδα για να δικαιολογήσουν την ενασχόληση με τις μικρές εταιρίες. . Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες ότι έχουν λανθασμένη τιμή και υπάρχουν οι προϋποθέσεις να ευνοηθούμε από την συγκυρία. Κατά ειρωνικό τρόπο αφήνουν μεγάλο κενό, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο για ιδιώτες να καταφέρουν σημαντικά κέρδη. 

β) Ο νόμος του μεγάλου μεγέθους. Είναι πολύ πιο εύκολο να αυξηθούν 100% ή ακόμα και παραπάνω, τα μεγέθη μιας μικρής επιχείρησης που είναι σε αναπτυξιακή τροχιά, παρά μια ήδη μεγάλη που είναι σε φάση ωρίμανσης. 

Για παράδειγμα η McDonald’s έχει 35.000 εστιατόρια σε όλο τον κόσμο. Είναι δύσκολο έως αδύνατο να τα κάνει 70.000. Όμως μια μικρή αλυσίδα 100 εστιατορίων, δεν είναι απίθανο να την βρούμε στην διάρκεια ενός χρόνου να έχει 200 ή παραπάνω. Η ανάπτυξη της οικονομίας και το καλό κλίμα θα βοηθήσουν, αλλά δεν αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα. 

Οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι πιο ευέλικτες. Με απλό οργανόγραμμα και λιγότερη γραφειοκρατία. Αν βοηθηθούν από μια διορατική διοίκηση, μπορούν να προσαρμοστούν πιο εύκολα στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες. 

Πολλές νέες επιχειρήσεις προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα και δραστηριοποιούνται σε καινούργιες αγορές, όπου ο ανταγωνισμός είναι σχετικά χαμηλός. Αυτό καθιστά ευκολότερο να αυξήσουν τις τιμές, κάτι που συνεπάγεται υψηλότερα περιθώρια κέρδους. 

Βέβαια μια παγκόσμιας εμβέλειας εταιρία όπως η ’ έχει άλλα πλεονεκτήματα. Σταθερή ανάπτυξη, ασφάλεια, σίγουρο μέρισμα. 
Διαφορές με την μεγάλη κεφαλαιοποίηση
Λόγω της υψηλότερης μεταβλητότητας που παρουσιάζουν, σε σχέση με τις μεγαλύτερες εταιρίες, μπορεί να υποχωρήσει ταχύτερα η τιμή τους σε μια αρνητική περίοδο για τις μετοχές. Πολλές είναι πιο επιρρεπείς σε οικονομικές κρίσεις, επειδή στερούνται οικονομίες κλίμακας. Επίσης έχουν ένα λιγότερο διαφοροποιημένη γεωγραφική και πελατειακή βάση.

Τα μερίσματα είναι επίσης σπάνια στην κατηγορία των μικρότερων επιχειρήσεων, μια που συνήθως βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. Τουλάχιστον οι πιο αξιόλογες από αυτές. Οι διοικήσεις προτιμούν να επανεπενδύουν τα κέρδη τους για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη τους.
Τι να ψάξετε
Για να μειωθεί ο κίνδυνος και να ανακαλύψουμε μελλοντικούς νικητές μικρής κεφαλαιοποίησης, πρέπει οι επενδυτές να εστιάζουν σε ποιοτικές εταιρίες, με καινοτόμα προϊόντα που είναι στο πνεύμα της εποχής. Επίσης πλεονεκτήματα θεωρούνται το χαμηλό χρέος, η αύξηση κερδών και γενικά μεγεθών, η απρόσκοπτη ροή μετρητών και τα ταμειακά διαθέσιμα.
Στην απόφαση θα πρέπει να παίξει αποφασιστικό ρόλο η διοικητική επάρκεια. Η μεθοδικότητα, η αποφασιστικότητα και η αφοσίωση τους στην επιτυχία. Να εξεταστεί το κίνητρο τους. Θέλουν όσο και οι μικροεπενδυτές να ανέβει η τιμή της μετοχής ή έχουν επαναπαυθεί στις αμοιβές τους; 

Η ομάδα μάρκετινγκ που έχουν είναι ταλαντούχα. Γιατί στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από υπερπληροφόρηση, αν δεν παρουσιάσεις το προϊόν ή την υπηρεσία σου σωστά, δεν μπορείς να πάς μακριά. Όσο καλό, διαφορετικό ή χρήσιμο είναι αυτό που πουλάς. 

Ένας καλός τρόπος να ξεχωρίσετε την εξαιρετική από την μέτρια διαχείριση, είναι να εξετάσετε τα περιθώρια κέρδους. Το βασικό συστατικό της κερδοφορίας μιας εταιρείας.”


Βασίλης Παζόπουλος || Επενδυτές Χωρίς Σύνορα

Οικονομολόγος, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Χρηματιστηριακός αναλυτής | e-mail επικοινωνίας* * Αγαπητοί φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω πως ήδη από τον Δεκέμβριο, διατίθεται το πρώτο βιβλίο μου, με τίτλο Επενδυτές Χωρίς Σύνορα. Η φιλοσοφία του είναι παρόμοια με τα άρθρα μου που διαβάζετε στο Capital και εδώ. Θεωρώ πως θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο, ειδικά σε εκείνους που επιθυμούν να υπερπηδήσουν τα στενά όρια της εγχώριας οικονομίας και να ανοίξουν τα πανιά τους σε αγορές που προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες. Περισσότερες λεπτομέρειες για το βιβλίο, την επίσημη παρουσίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου στο Χίλτον, καθώς και για το σεμινάριο που προηγήθηκε στον ίδιο χώρο, θα βρείτε στο www.ependytes.comΜην χάσετε για κανένα λόγο ... αξίζουν τον κόπο